Intacs

Kornea ringleri PMMA maddesinden yapılmış kornenın içine ve dış kenarına yakın yerleştirilen yuvarlak halkalardır.

 

 

 


Özel cerrahi set ve teknikler yardımı ile kornea içine yerleştirilirler. Bu cerrahide İntacs cihazının kendi cerrahi seti ile veya yeni bir sistem olan Femtosecond lazer kullanılarak halkaların kanalları oluşturulabilir. İki yöntemde de korneanın merkezdeki gören alanına hiç dokunulmadan cerrahi uygulanmış olur.Halkalar korneanın çevresine baskı yaparak ve bu bölgeyi düzleştirerek etki ederler.


 


Kornea segmentleri düşük miyopları tedavi etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Ancak sadece çok düşük miyoplarda, astigmatı olmayan gözlerde sınırlı kullanım alanı olduğu için ve Lasik sonuçları daha başarılı olduğu için miyop tedavisinde pratikte kullanımı çok nadirdir. Bugünkü gerçek ve çok başarılı kullanım alanı keratokonus hastaları ve başarısız veya yanlış laser cerrahisi sonrası oluşmuş kornea komplikasyonlarının tedavisidir.


 


Halkalar yerleştirildiğinde 150 derecelik bir çember oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Değişik kalınlıkta halkalar kullanılmaktadır. Bu kalınlıklar düzeltilmek istenen kornea yapısına ve keratokonusun durumuna göre seçilmektedir.

 

 

 


Bugün İntacs kullanımında gerçek endikasyon keratokonuslu gözlerdir.


 

 


 

Keratokonusta halkalar seçilen tekniğe göre dik, yatay veya asimetrik yerleştirilebilir. FDA çalışmalarında 97% hastada 50% ve daha iyi görme elde edilmiştir. Gene FDA çalışmalarında 93% hastada 1 derece ve altına inen göz numaraları elde edilmiştir.

 

 


Bizim çalışmalarımız 3 yıldan fazla bir sürede yapılan 100 den fazla hastayı kapsamaktadır.

 

 

 


3 yıllık çalışma sonuçlarına göre ortalama 3 derece miyop ile başlayan hastalar tedavi sonrası ortalama 1 dereceye inmişlerdir.

 

 

 

 


Aynı çalışmada astigmat değerleri 4 dereceden ortalama 1.5- 2 dereceye inmiştir

 

 

 


Hastaların 95% inde görmede artış saptanmış, hatta 25% hastada görmede 40% den fazla artışlar saptanmıştır.

 

 

 

 


Genel olarak izlenen, doğru değerlendirilmiş keratokonus hastalarında İntacs sonuçlarının beklenenden daha iyi olduğu hatta hasta memnuniyetinin elde edilen objektif sonuçlardan daha başarılı olduğu şeklindedir.